Kruidenvallei.nl

Men noemt het Nederlandse drinkwater het beste van de wereld maar is dat eigenlijk wel zo? Volgens 544.000 metingen voldoet 99,9% van het drinkwater aan de gestelde normen. Toch brengt de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, lozingen, medicijnresten en andere vervuilende stoffen de kwaliteit van het drinkwater in gevaar.

Drinkwaterkwaliteit

In Nederland zijn de eisen van de drinkwaterkwaliteit vastgelegd in de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit, waarin de toegestane concentratie van bepaalde stoffen en metalen in het water aanwezig mag zijn. In vergelijken met andere landen zoals de Verenigde Staten is de waterkwaliteit vele malen beter, dit komt voornamelijk omdat ons netwerk met drinkwaterleidingen beter onderhouden is. Om deze reden is het niet noodzakelijk om desinfecterende middelen als chloor toe te voegen. Tijdens het zuiveringsproces worden bacteriën en virussen onschadelijk gemaakt met bijvoorbeeld Uv-licht en ozon. Ook worden er geen andere chemicaliën als fluoride toegevoegd. De gestelde normen voor de waterkwaliteit zijn op Europees niveau vastgesteld. In Nederland is zo’n 60% van het drinkwater afkomstig van grondwater, dit water is gezuiverd door klei- en zandlagen. Het overige gedeelte is afkomstig van oppervlaktewater. In dit oppervlaktewater is steeds meer verontreiniging zoals bestrijdingsmiddelen, nitraat en medicijnresten terug te vinden. Ook worden er steeds meer nieuwe schadelijke stoffen zoals PFAS in het water teruggevonden. 

berkey550

Drinkwaterfilters

Als de drinkwatermaatschappijen aan zulke strenge regelgeving moeten voldoen waarom is het dan toch zinvol om je eigen water te filteren? Het lukt drinkwatermaatschappijen om zo’n 80% van de stoffen uit het water te filteren, de overige 20% blijft achter in ons drinkwater. Wanneer het water wordt gefilterd met bijvoorbeeld een Berkey waterfilter wordt de alkaliteit (PH-waarde) van het water verhoogd. Hierdoor worden pathogene bacteriën en virussen verminderd omdat zij moeilijk kunnen leven in een alkalische omgeving. Een filtersysteem met actieve koolfilters zoals bij het Berkey waterfilter systeem het geval is worden meer dan 99,99% van het chloor, virussen, bacteriën, cysten, parasieten, medicijnresten en andere chemische verontreiniging weg gefilterd. Als er extra filters worden toegevoegd worden ook 95% van alle zware metalen uit het water weg gefilterd.      


De effectiviteit van filters wordt vaak gemeten met een TDS-meting. Bij een TDS-meting worden het aantal opgeloste stoffen in parts per million gemeten. Hoe hoger deze waarde uitvalt, des te meer vervuiling in het water aanwezig is. Het filteren van water verlaagd deze TDS-waarde vaak aanzienlijk.


Het Nederlands drinkwater gaat steeds verder achteruit, Nederland heeft zelfs het vieste oppervlaktewater van Europa en is hier door het Europees Parlement op de vingers getikt en moet hier op korte termijn verbetering in aanbrengen. Om zeker te zijn van zuiver en gezond drinkwater kan het beste gebruik worden gemaakt van een waterfilter om de achtergebleven verontreiniging weg te filteren.

4 Comments

Berichten zijn gesloten